Varukorg

Varukorg

Tidigare fordonssökningar

  Tidigare fordon Switch Search

  rbd säljer produkter motsvarande originalkvalitet och reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Informationen på www.rbd.se tillhandahålls i informativt syfte och i befintligt skick utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften. 

   

  Frakter 

  rbd levererar varorna fraktfritt till beställarens leveransadress om ordern överstiger 600kr annars debiteras det en fraktkostnad på 95 kr exklusive moms. 

   

  Köplagen (juridiska personer) 

  rbd tillämpar Köplagen (SFS 1990:931) gentemot juridiska personer, dvs. näringsidkare. Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Köplagen. Läs mer hos Konsumentverket 

   

  Ej försäljning till minderåriga eller personer bosatta utanför Sverige 

  rbd säljer ej produkter till personer som ej fyllt 18 år då det strider mot allmänna riktlinjer kring distanshandel. 

   

  Falska beställningar 

  Vi polisanmäler alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer. I varje sådant fall gör vi allt vi kan för att hjälpa Polisen i utredningsarbetet. 

   

  Garanti & Reklamationsrätt 

  rbd lämnar 3 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges. Garantin innebär att vi byter ut eller reparerar trasig produkt inom 3 år om produkten ej skadats av handhavande fel, felaktig eller ovarsam montering. Observera att köpare skall vid varje reklamations tillfälle styrka reklamationsrätten med fakturakopia från ursprungliga köpet. 

  Ersättning för arbetskostnad kan krediteras i uppvisande av faktura. Max 400:- + moms per reperationstillfälle. Kreditfakturan måste utnyttjas inom 1 år efter utfärdandet.

   

  Retur av stommar 

  Leveranser av renoverade bromsok förutsätter att den gamla utbytta (stommen) returneras till rbd. För att säkerställa denna retur så är produkten belagd med stompant f.n 375 kr inklusive moms. 

  Den bifogade returföljesedeln samt returfrakt handlingen skall användas och emballering sker i original förpackningen. Retur skall organiseras snarast efter mottagandet. Mottagen retur identifieras och skall överensstämma med original beställningen varefter kreditering av stompant f.n. 375 kr inklusive moms sker. Retur av stomme skall ske inom 6 månader efter faktura datum. Härefter är kravet på stomkreditering förverkat. 

   

  Returer

  Följande gäller vid returnering av varor:

  Retur av vara skall ske inom 3 månader från inköpsdatum för att undvika värdeavdrag, vid överskriden tidsfrist gäller följande:

   

  Returnerad efter:

  4 månader krediteras 75% av varans inköpspris

  5 månader krediteras 50% av varans inköpspris

  6 månader krediteras 25% av varans inköpspris

  7 månader utfaller ingen kredit vid retur

   

  Reklamationer 

  Vid reklamation skall kund kontakta rbd kundservice, företrädesvis via e-mail info@rbd.se, och uppge order nummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall ordernummer, giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas väl förpackade i enlighet med instruktioner som erhålls i samband med anmälan av returärende. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Om du betalat mot faktura eller via direktbetalning så uppskattar vi om du har möjlighet att inkomma med clearing nummer och kontonummer för snabbast möjliga ärendehantering. Om du har betalat med kontokort så sätter vi tillbaka pengarna på ditt konto. 

   

  Certifierade av Trygg E-handel 

  rbd är certifierade av Trygg E-handel, framtaget av bland andra Svensk Distanshandel (SDh) och Konsumentverket (KO). Trygg E-handel är en kvalitetsstämpel som visar att företaget är ett e-handelsföretag som ställer höga krav på sin webbplats och som vill driva e-handeln framåt i en positiv riktning. Avsikten med Trygg e-handel är att skapa klara, enkla och gemensamma riktlinjer för vad som gäller vid e-handel – både för konsument och för e-handlare. Läs gärna mer om villkoren för certifiering. 

   

  Hantering av personuppgifter och sekretesspolicy 

  För att du som kund alltid skall känna dig trygg när du registrerar dig och loggar in på vår webbsida har vi därför ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter. Sättet att använda de personuppgifter som du lämnar är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser, t.ex. personuppgifts-lagen. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna göra dina inköp hos oss, så förbinder vi oss vid att hantera dessa uppgifter med sekretess. När vi inom vår koncern, våra samarbetsparters, leverantörer och exempelvis myndigheter behöver uppgifterna för att kunna erbjuda en tjänst eller vara du beställt, använder vi Internetbaserad krypteringsteknik för kommunikationen oss emellan. 

  Vi sparar och använder dina uppgifter du lämnat hos oss för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, bland annat för att leverera de tjänster som vi erbjuder samt kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling, information och marknadsföring. Vi använder också dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning. 

  Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar känslig information såsom kreditkortsnummer, personnummer och annan information enligt vedertagna regler. 

  Du kan när du vill ta kontakt med oss då du har rätt att begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter varje år samt rätta felaktiga uppgifter. Detta gör du skriftligen till oss.